org.mapdb / DataOutput2 / writeUTF

writeUTF

open fun writeUTF(s: String): Unit