org.mapdb / WriteAheadLog / startNextFile

startNextFile

open fun startNextFile(): Unit