org.mapdb / QueueLong / size

size

fun size(): Long