org.mapdb / HTreeMap / forEachKey

forEachKey

fun forEachKey(action: (K) -> Unit): Unit