org.mapdb / DB / Keys / valueSerializer

valueSerializer

val valueSerializer: String