org.mapdb / DB / Keys / keySerializer

keySerializer

val keySerializer: String